Výměna vodoměrů v bytě vyhláška

Přívod studené i teplé vody má do bytu i do domu naprosto každý a tak není divu, že obecné povědomí o výměně vodoměrů je poměrně dobré. I tak se zde občas objevují otázky, zda-li je výměna vodoměrů v bytě, či jiné nemovitosti skutečně nutná a jestli je na to nějaký konkrétní zákon. My jsme se rozhodli dnes informovat právě o této problematice.

Po jaké době musím vyměnit vodoměr?

Do roku 2012 byl v platnosti zákon o metrologii č. 505/90 Sb., jež ukládal povinnost měnit vodoměry pro studenou dobu  po době 6 let a vodoměry na teplou vodu po dobu 4 let. Tato doba je od roku 2012 sdružena na dobu 5 let pro oba typy vodoměrů. Poté je potřeba vodoměry znovu „ověřit“ a to dnes bohužel nefunguje nasazením staršího vodoměru zpět na své místo, ale kompletní výměnou vodoměru za nový, resp. repasovaný a ověřený zkušebnou. Tento úkon upravuje vyhláška č. 345/02 Sb.

Další podmínky

Vyhláška ale udává i několik dalších podmínek, kdy je nutné vodoměr vyměnit. Jedná se například o situaci, kdy je vodoměr poškozen v takovém rozsahu, že může být jeho měření nepřesné. Dále pokud se znehodnotí, či odstraní plomba (každý vodoměr obsahuje certifikovanou plombu, která zabraňuje neodbornému zásahu ze strany uživatele), či třeba pokud se číselník zřetelně neotáčí a je zde tak podezření na to, že se vodoměr zanesl nečistotami v potrubí apod.

Diskutabilní přesnost vodoměrů

Velmi diskutovaným tématem je v poslední době i přesnost vodoměrů. Mnohé z nich totiž nejsou ani zdaleka tak přesné, jak by si někteří uživatelé představovali, a to zejména při nižším průtoku, kdy mohou „natáčet“ více. Obecně jsou ale dodávány hodnoty odchylek +/- 2% pro studenou vodu a +/- 3% pro teplou vodu. Pro Váš osobní klid si ale můžete na internetu vybrat dodavatele velmi přesných vodoměrů, díky kterým Vám tak bude naúčtována voda prakticky bez odchylek.