Vyhláška ke stavebnímu zákonu

Postavit si vlastní dům, přístavbu, či snad firemní objekt, nikdy nebylo jednoduchou záležitostí. Nemluvíme však o samotné stavbě, jako spíše o dokumentaci, jež zahrnuje stavební povolení, hlukové normy atd. K samotnému zákonu navíc existuje nespočet vyhlášek, které tento zákon ještě upravují, a právě na ty jsme se dnes rozhodli podívat blíže.

Stavební zákon a jeho vyhlášky

Stavební zákon č. 183/2006 k sobě obsahuje více než 7 dalších vyhlášek, z nichž většina je z roku 2006. Pojďme se na některé z nich podívat blíže.

Jednotlivé vyhlášky

Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech dává informace o tom, co musí splňovat uchazeč o post „autorizovaného inspektora“, kde a jak probíhají zkoušky, zda-li jsou veřejné, či neveřejné, apod.

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb poskytuje informace o všech potřebných dokumentech, které musejí být bezpodmínečně připojené ke stavební dokumentaci. Týká se tak především stavebního povolení, výpisu z katastru, podmínky k připojení daného objektu k veřejné dopravní infrastruktuře, bouracích prací a mnohých dalších. Často lze ale požádat stavební firmy, aby se o stavební dokumentaci postarali sami – rovněž dokonce zdarma.

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území udává podmínky na využívání území, ve smyslu vymezování ploch a pozemků, umisťování staveb a změn staveb a jejich vliv na dané prostředí. Jedná se tak spíše o vyhlášku určenou pro podniky a závody s větším vlivem na okolní prostředí, než přímo o vyhlášku pro rodinné domy.

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti má za úkol informovat o všech náležitostech k územním podkladům, vyhodnocení o vlivu na udržitelný rozvoj a další.

Jak můžete sami vidět, vyhlášek je opravdu velké množství a je někdy opravdu složité stavět a zachovat vše tak, abyste nebyli v rozporu se zákony. I tak si ale myslíme, že pokud se chystáte stavět rodinný dům, nebudete mít žádný větší problém. V případě podniků a závodů doporučujeme pomoc právníků, či odborníků.