ISO certifikáty – certifikační značka informace

I přes neustálé granty, dotace a jiné podpory pro začínající a menší podnikatele je stále těžší a těžší se prosadit na absolutně globalizovaném trhu. Samozřejmě zde existují některé pomůcky, které Vám mohou podnikání alespoň v některých ohledech usnadnit – samozřejmě za předpokladu, že splňujete určité podmínky. V dnešním článku Vám představíme tzv. ISO certifikáty. O co se jedná, proč je dobré je mít a kde je získat? To vše a mnohé další se dozvíte níže.

Co je to ISO certifikace?

ISO certifikace je ve své podstatě (a velmi zjednodušeně řečeno) potvrzení, že firma splňuje nějaké dané standardy, které jsou většinou vyžadované mezinárodními společnostmi. Na jejich základě pak má firma zvýhodněné podnikání ve smyslu, že držitelé těchto certifikátů mohou získat lepší zakázky a více zákazníků, z nichž mnozí tyto certifikáty cíleně vyhledávají.

Kdo je vydavatelem?

ISO certifikáty může vydávat vždy pouze mezinárodní akreditované středisko. Jako příklad můžeme uvést třeba URS, jež vydává certifikáty i pro takové firmy, jako je Škoda, Mercedes, Acer, nebo TNT. Certifikačních organizací je ale samozřejmě více a každá z nich má jinou prestiž a jiné ceny.

Některé běžné ISO certifikáty

Abychom zde ale nemluvili jen tak na prázdno, pojďme se teď podívat na některé konkrétní modely. My se můžeme setkat třeba s certifikátem FSSC 22000. Ten potvrzuje, že firma nakládá bezpečně s potravinami a to sice v každém článku řetězce – od prvovýroby potravin, až po samotné skladování a prodej.
Cerifikát ISO 14001 se vztahuje k ochraně životního prostředí. Pomáhá tak snižovat negativní dopady na životní prostředí, vytváří status zodpovědné firmy a v neposlední řadě zvětšuje důvěru zákazníků.

Ve větších závodech a fabrikách se můžete setkat třeba s OHSAS 18001. Ten se zabývá bezpečností a ochranou zdraví na pracovišti. Výsledkem je fungující systém BOZP a obecně zlepšuje bezpečnost při práci.

Jak můžete sami vidět, certifikátů je nepřeberné množství a jejich zisk Vám v podnikání může opravdu velmi pomoci, zejména pak co se mezinárodního trhu týče.