Implementace informačního systému

Každá firma, která chce být do budoucna konkurence schopná a úspěšná, musí časem přijít s adekvátním plánem, jak k tomuto cíli dojít. Velmi často, zejména v situacích, kdy dochází k poklesu tržeb, či naopak firma roste natolik, že mají všichni příliš mnoho práce, pak dochází k nástupu nového podnikového informačního systému.

Jak to všechno funguje?

Implementace informačního systému ve své podstatě znamená to, že všechny svoje data, která jste dosud zpracovávali v zastaralém, či prostě nevyhovujícím systému, se převedou do systému nového, rychlejšího, pohodlnějšího. Těchto systémů je opravdu celá řada a existuje poměrně velké množství IT firem, které se touto problematikou přímo zabývají. K dispozici pak dávají i svoje systémy, které si můžete implementovat do Vašeho podniku. Často jsou pak přizpůsobeny přímo na míru.

První kroky

Jako první se s Vámi firma dohodne na analýze stávajících pracích ve firmě. Kompletně se zhodnotí všechny úkony, které jsou potřebné k plynulému a bezchybnému chodu společnosti. Rovněž se berou v úvahu jednotlivé vazby mezi úlohami. Nakonec se přidají Vaše požadavky – co byste do budoucna chtěli přidat, nebo co byste chtěli vyloženě zlepšit.

Návrh řešení

Po celkové analýze IT společnost většinou přijde s konkrétním řešením. Vám, jakožto zástupci firmy (laikovi) vysvětlí, v čem je nový systém lepší, co se změní a jaký to bude mít konkrétní dopad na chod Vaší firmy – včetně stávajících dat a zaměstnanců. Pokud se s firmou dohodnete, začne se budovat jakýsi skelet systému.

Běh systému na nečisto

Jakmile je kostra systému hotová, je připravena na naplnění Vašimi daty. Do systému je tak převedena velká část informací z Vašeho stávajícího systému. Souběžně s tím dochází ke školení zaměstnanců, kteří se musí s novým systémem naučit pracovat. Po nějaké době je systém připraven ke spuštění, což proběhne doslova ze dne na den. Zkouškový režim potrvá několik dní, než se doladí poslední mouchy a zaměstnanci se naučí plně systém ovládat.

Pak už si stačí jen pogratulovat, protože jste právě zajistili důležitou položku pro fungování své společnosti i v příštích několika letech.