Hasicí přístroje a jejich správné použití

Od roku 2008 platí v České Republice vyhláška, která ukládá všem novým rodinným domům mít jako součást vybavení hasicí přístroj. Realita je taková, že většina lidí tuto vyhlášku ignoruje, a když už někdo opravdu hasicí přístroj doma má, zpravidla neví, na co ho použít a na co ne. My jsme se dnes rozhodli udělat menší osvětu na toto téma a ukážeme Vám, na co jednotlivé hasicí přístroje hodí a na co ne.

Co vlastně hasíme?

Nejdříve ale něco k použití – než začnete cokoliv hasit, musíte vytáhnout pojistku a držet hasicí přístroj, pokud možno ve svislé poloze. Naprosto klíčové pak je si uvědomit, jaký požár vlastně hasíme. Dle hořícího základu rozdělujeme požáry do několika kategorií

 • A = hoření pevných látek
 • B = hoření kapalných látek
 • C = hoření plynných látek
 • D = hoření lehkých alkalických kovů
 • F = hoření jedlých olejů a tuků

V závislosti na základu ohně pak volíme jednotlivé přístroje

Pěnový HP

 • VHODNÝ: pevné hořlavé látky, benzín, nafta
 • NEVHODNÝ: elektrické zařízení pod proudem, lehké alkalické kovy

Vodní HP

 • VHODNÝ: papír, dřevo, obecně pevné látky, alkohol
 • NEVHODNÝ: elektrické zařízení pod proudem, lehké alkalické kovy, kyseliny, tuky

Práškový HP 

 • VHODNÝ: elektrická zařízení pod proudem, hořlavé plyny, benzín, nafta, pevné materiály, oleje, elektronické výrobky
 • NEVHODNÝ: dřevo, textil, lehké alkalické kovy

Sněhový (CO2) – HP

 • VHODNÝ: elektrická zařízení pod proudem, hořlavé plyny, hořlavé kapaliny, elektronická zařízení
 • NEVHODNÝ: lehké alkalické kovy, pevné látky, sypké látky

Alternativy

Nakonec bychom mohli doplnit ještě novinku, jakou je halotronový HP. Ten se používá zejména v automobilech a je vhodný k hašení jak jemné mechaniky, elektronických zařízení, tak i k hašení benzínu, nebo nafty. Nevhodný je pak k hašení pevných žhnoucích látek.

Na závěr dodáme, že byste měli věnovat zvýšenou pozornost i kontrole jednotlivých HP. Konrolu provádí odborné firmy a zpravidla tak činí alespoň jednou ročně.