Českomoravský štěrk

Ať už plánujete stavět dům, či si jen vybudovat vlastní terasu, příjezdovou cestu, či cokoliv jiného, budete na to potřebovat kromě pracovní síly i správnou dávku materiálu. Co se týče kamení, betonu, cementu, či písku, absolutní jedničkou na českém trhu je Českomoravský štěrk.

Koncept firmy

Českomoravský štěrk a.s. spadá pod HeidelbergCement Group a nabízí skutečně pestrou škálu výrobků, které se dají využívat prakticky ve všech oblastech stavebního průmyslu, zejména pak frakce 0/4, 4/8, 8/11, či 8/16 pro použití do betonu, železobetonu a cementobetonových krytů vozovek. Zkrátka všude tam, kde se vyžaduje beton té nejvyšší kvality. Své výrobky dodává z celkem 15 kamenolomů a 9 štěrkopískoven. Rovněž můžete navštívit 2 prodejní místa v Mořině a Polance. Nyní už ale něco k samotným výrobkům.

Kamenivo

Začněme kamenivem. Spektrum je skutečně široké – těžené kamenivo, většinou říčního původu, které má zaoblené tvary s ohlazeným povrchem. Jedná se o kopaný písek, říční písek a štěrk. Nechybí ani prané těžené kamenivo, které je ještě ochuzené o všechny nečistoty z procesu „praní“ – mytí jednotlivých materiálů.

Velmi oblíbeným materiálem je v poslední době lomový kámen, který se používá především na dekorativní plochy a na výplně do svahových prostor – typické „klece“ z kamenů podél tratě, u parků a terasy u rodinných domů.

Cement

Co se týče stavby, Českomoravský štěrk nabízí i cement. Balený cement portlandského typu v balení po 25kg, či volně ložený cement pro větší stavby. Speciální stavby jak mohou využít suché směsi pro geotechnické aplikace, jako jsou vrty teplených čerpadel apod.

Beton

Asi největší nabídku ale obsahuje sortiment již hotového betonu. Transportbetony, cementová litá pěna PORIMENT, či litý cementový potěr k vlhkým stavbám, jako jsou bazény, sauny apod… To vše a mnohé další u Českomoravského štěrku.

Českomoravský štěrk je vhodným dodavatelem jak pro běžného uživatele, tak pro objekty, které vyžadují speciální péči a speciální stavební směsi.